Jedná se o proces ničení původců infekce, který má za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci!


Rozdělení dezinfekce

- preventivní dezinfekce (ochranná)

- ohnisková dezinfekce (represivní)

- ohnisková dezinfekce (průběžná)


Nejčastější dezinfekční zásahy

dezinfekce v komunální sféře (byty po zemřelých, dezinfekce půd po odstranění holubího trusu, odpadu, uhynulých živočichů atd.)


Příklady používaných přípravků určené k dezinfekci povrchů a zařízení

- DosilinS

- Insidur

- Savo

- Chloramin B

- Desam

- GK

- Persteril