Všechna opatření, která směřují k vyhubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců


Ochranná deratizace

- je z hlediska výskytu a šíření infekčních nemocí preventivním opatřením.

- provádí se před tím, než jsou zaznamenány výskyty infekčních onemocnění lidí.

Ochrannou deratizací je většina běžně prováděných deratizačních akcí.


Rodenticidní druhy přípravků

- Granulovaná nástraha

- Mořené obilí

- Pasty

- Koncentráty


Nejčastější deratizační zásahy

Potkan (Rattus norvegicus)-žije téměř po celém světě, dospívá po 3 měsících, samice je březí 21 dní, vrhá asi 3krát až 7krát 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů může dát do roka teoreticky asi 800 potomků.

Dožívá se stáří kolem 3 let

Myš domácí (Mus mutulus)- žije většinou v lidských sídlech, pozná se podle charakteristického zápachu